Odnowa Ducha

 

W dniach od 12 do 14 marca bieżącego roku w kościele Matki Bożej Miłosierdzia w Swarzędzu odbyły się coroczne  trzydniowe rekolekcje przygotowujące do nadchodzących świąt Wielkanocnych.
Wzięła w nich udział młodzież z Gimnazjum nr 3 oraz uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej działającego przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu.

Tego roku nauki głosił ojciec Robert Klemens z zakonu Filipinów w Gostyniu, człowiek obdarzony niezwykłą charyzmą.
Pierwszego dnia rekolekcji wszystkim zgromadzonym w świątyni bardzo obrazowo wyjaśniał, jaki wpływ na nasze życie mają podejmowane przez nas decyzje. Jesteśmy przecież ludźmi wolnymi uczącymi się odpowiedzialności. Ta lekcja dała nam wiele do myślenia… Zadaliśmy sobie pytanie: czy my postępujemy właściwe w swoim życiu? Czy nasze wybory są zgodne z wolą Bożą? Czy dobrą drogą zmierzamy do „stacji zabawienie” – do nieba?

Kolejny dzień był swoistym sprawdzianem naszej dojrzałości, gdyż, jak wynikało z nauk ojca, nie można podjąć w pełni odpowiedzialnej decyzji nie będąc człowiekiem dojrzałym. Duchowny posługując się przykładem dziecka, które ma nos przytknięty do okna wystawowego i wpatruje się w upragnioną zabawkę nie zauważając niczego poza nią, pokazał, że i my, choć jesteśmy dorośli, umiemy zachowywać się egoistycznie tak jak dzieci w przedszkolu.

W ostatnim dniu wspólnie z ojcem Robertem odkrywaliśmy coraz mocniej prawdę, że jedynym autorytetem, w którego powinniśmy się wpatrywać jest Jezus Chrystus.Na koniec rekolekcji odbyła się Msza święta, w trakcie której podziękowaliśmy rekolekcjoniście za wszystkie wskazówki, jakie nam udzielił. Mieliśmy też okazję do pojednania z Bogiem w sakramencie spowiedzi.

Bardzo dziękujemy za wszystkie mądre słowa i przykłady, które stały się dla nas drogowskazem i ukierunkowały naszą dalszą drogę do Boga. Dziękujemy za pogłębienie naszej wiary.

Agata Rybicka, Michał Ogoniak
WTZ Swarzędz

 

Brak komentarzy to “Odnowa Ducha”

 

Leave a Reply